88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

شماره تلفن های تماس با وکیل دادگستری: 86095469 , 86095462 موکلی که اختیارات وسیع و بیش از حد معمول مخصوصاً اجاره تصرف وجه معامله را به وکیل می دهد عرفاً…
مطالبه خسارت به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل؛ شماره وکیل دادگستری - 4.0 out of 5 based on 1 review
شماره تلفن های تماس با وکیل ملک؛ وکیل ملکی: 86095469 , 86095462 اقاله معامله ای که توسط موکل انجام شود موجب احیاء اختیار وکیلی که وکالت در فروش ملک اقاله…
اثر اقدامات موکل در اختیارات وکیل؛ وکیل ملک، وکیل ملکی - 3.0 out of 5 based on 1 review
شماره تلفن های تماس با وکیل دادگستری: 86095469 , 86095462 چنانچه وکیل، مصلحت موکل را رعایت نکند عمل او فضولی است و احتیاج به تنفیذ موکل دارد. به تاریخ: 25/8/73…
رعایت مصلحت موکل از سوی وکیل؛ وکیل دادگستری - 3.5 out of 5 based on 2 reviews
اعتبار اقدام با حق توکیل وکیل با حق توکیل پس از این که وکیلی انتخاب می کند سمت خود را از دست نمی دهد و اقدامات او در حدود وکالتنامه…
نمونه رای دادگاه در مورد اعتبار اقدام با حق توکیل - 1.0 out of 5 based on 1 review
تعدی و تفریط وکیل - اگر وکیل در انجام مورد وکالت مسامحه نماید مسوول خسارات ناشی از آن خواهد بود.
نمونه رای دادگاه در مورد تعدی و تفریط تعدی و تفریط وکیل - 3.0 out of 5 based on 2 reviews
صفحه2 از2

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.