88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

نگهداری مشروبات الکلی؛ سایت وکیل دادگستری

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

 

تلفن تماس با وکیل خوب پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243

آدرس وکیل: میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

خلاصه پرونده: موکل خانم ............. جهت جشن تولد خود تعدادی از دوستان خانوادگی خود را به مهمانی که در این خصوص ترتیب داده بود به یک رستوران واقع در جاده اراک-قم که یک مکان عمومی جهت صرف غذای مسافران است دعوت می نماید. پس از مدتی از حضور مهمان ها در رستوران و هنگامی که در حال صرف شام بودند مامورین اماکن عمومی در محل حاضر و به این اتهام که ارتکاب فعل حرام و شرکت در مراسم پارتی و بدحجابی داشتند، نسبت به دستگیری مهمان ها و موکلین اقدام می نمایند. پس از دلالت به پلیس امنیت یک عدد بطری حاوی مایع شفاف را به متهمین پرونده نشان داده اظهار نموده اند که این بطری در زیر صندلی های رستوران پیدا شده است و حاوی مشروبات الکلی می باشد که همه متهمین و موکلین نسبت به وجود بطری مربوطه اظهار بی اطلاعی می نمایند که در نهایت متاسفانه بازپرس محترم با این استدلال که با توجه به اینکه موکلین صاحب مجلس بوده اند مانع کسی که مشروب را به مجلس وارد کرده نشده اند، قرار مجرمیت صادر نموده است و در نهایت دادگاه نیز با توجه به اینکه وقت رسیدگی به موکلین ابلاغ نگردیده نتوانسته اند در دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند و در نتیجه رای به محکومیت موکلین غیابا صادر شده است.

شرع دفاعیات: 

1- امکان برگزاری مهمانی در یک رستوران واقع در جاده اراک-قم است که یک مکان عمومی بوده و رانندگان خودرو سنگین و اتوبوس های مسافربری و همچنین خانواده های زیادی در مکان جهت صرف غذا حضور دارند و امکان انجام فعل حرام مانند رقص و پایکوبی و شرب خمر وجود نداشته.

2- در مورد شرب خمر هیچ شاهدی در محل حضور نداشته و مدیریت رستوران نیز اظهار داشته هیچ فعلی حرامی انجام نشده.

3- نکته بسیار حائز اهمیت این که در گزارش مرجع انتظامی آمده است که حدود ۵% لیتر مشروب الکلی و سه عدد بطری نوشابه آغشته به مشروب مصرف شده کشف گردیده که در همان شب دستگیری پلیس امنیت از کلیه متهمان به جهت اینکه چه افرادی مرتکب شرب مسکر شده اند بازرسی به عمل آمده که هیچ کدام از متهمان و موکلین حتی مشکوک به شرب مسکر تشخیص داده نشده اند و اگر این چنین بود قطعا در این خصوص نیز اعلام جرم می گردید.

۴- از دیگر دلایل واخواهی این که به فرض محال بر انتساب عمل مجرمانه به متهمین میزان جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی مشروب الکلی به اشتباه مبلغ ۳۷۵۰۰۰ تومان برای هریک از متهمین احتساب که با توجه به اعلام نظر انجام شده توسط مرجع انتظامی مضبوط در پرونده در خصوص قیمت هر لیتر مشروب الکلی ۱۰ الی ۱۵ هزار تومان برآورد شده است که مبلغ صحیح ۵۰۰ ۳۷۱  تومان می باشد.

رای دادگاهدر خصوص واخواهی اقای ........... به وکالت از آقای ......... فرزند ........ و خانم ........... فرزند ......... نسبت به دادنامه شماره ............... مورخ ۲۴/۱/۹۱ صادره از این دادگاه که به موجب آن هر یک از واخواه ها به اتهام مشارکت در نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز به پرداخت دومیلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و نیز پرداخت سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال جزای نقدی به عنوان پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند و در این مرحله از رسیدگی متهمان در دفاع از خود اظهار نموده اند مشروب مکشوفه از رستوران که یک محل عمومی می باشد و رانندگان خودروهای کسب و سنگین و اتوبوس های مسافربری در آن جهت صرف غذا حاضر می باشند و افراد زیادی به آنجا رفت و آمد دارند لذا منکر مالکیت مکشوفه شده اند و از طرفی نیز مامورین کاشف، مشروب را از دست متهمان نگرفته و از زیر صندلی رستوران کشف نموده اند لذا مالکیت مشروب مکشوفه به متهمان محل تردید می باشد و واخواهی نامبردگان در این محل از رسیدگی موثر در مقام بوده مستندا به اصل کلی اصاله البرائت حکم به برائت مشاور الیها صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظرات مرکزی است.

منبع: سایت وکیل دادگستری 

 

خواندن 1725 دفعه
نگهداری مشروبات الکلی؛ سایت وکیل دادگستری - 3.0 out of 5 based on 5 reviews

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.