88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

 شماره های تماس با وکیل خانواده: 88019244 و 88019243 یک وکیل خانواده می گوید: تنصیف اموال مرد در زمان طلاق تنها زمانی قابل اجراست که به عنوان شرطی ضمن عقد…
تملک نیمی از دارایی مرد یا همان شرط تنصیف اموال در زمان طلاق - 4.0 out of 5 based on 1 review
قبل از آغاز بحث اگر در جستجوی یک وکیل پایه یک دادگستری هستید با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243 تمامی افراد جامعه ممکن است درگیر مشکلات حقوقی…
نحوه انتخاب یک وکیل دادگستری خوب و حدود مسوولیت وکیل در یک پرونده - 1.0 out of 5 based on 1 review
جهت مشاوره با وکیل مهریه، وکیل خانواده و وکیل طلاق توافقی با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243 اگر برای پرداخت مهریه روش خاصی پیش بینی نشده باشد…
حق حبس زن برای گرفتن مهریه؛ وکیل مهریه؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق توافقی - 3.1 out of 5 based on 8 reviews
 جهت مشاوره با وکیل طلاق و وکیل دعاوی خانواده با ین شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243 چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای…
 نفقه زن در نکاح دایم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح موقت، مرد الزامی برای پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر این…
 وکالت زن در طلاق در راستای شروط ضمن عقد ازدواج ممکن است شوهر به زن خود وکالت برای طلاق دهد. این شرط ممکن است در همان قباله ازدواج گنجانده شود…
 در نظر بگیرید فردی با گذشت مدتی بی‌خبری از خود بازگردد و شاهد آن باشد که تحت عنوان غایب مفقود‌الاثر، اموال خود را از دست داده یا همسرش طلاق گرفته،…
جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است. لذا بر خلاف…
 جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های این دفتر وکالت تماس بگیرید: 88019244 و 88019243 قرار کفالت از انواع قرارهای تامین کیفری است كه شديدتر از قرارهای…
 جهت مشاوره با وکیل دادگستری، وکیل خانواده، وکیل طلاق، وکیل نفقه و وکیل مهریه با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243 نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی…
نحوه مطالبه نفقه؛ وکیل خانواده؛ وکیل مهریه؛ وکیل طلاق؛ وکیل نفقه؛ مشاوره با وکیل دادگستری - 2.6 out of 5 based on 5 reviews

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

دریافت اطلاعات تماس دادگران حامی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.