88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری: 88019244 , 88019243 مسوول پرداخت ديه 1. ديه جنايت عمدي و شبه عمدي بر عهده خود مرتكب است. 2. در جنايت خطاي محض…
 تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری؛ وکیل دادگستری 88019244 , 88019243 اجرای قصاص - در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است. - استيذان از مقام…
 تلفن تماس و مشاوره با وکیل دادگستری برای ثبت اختراع: 88019244 , 88019243 منظور از ارزیابی و تأیید علمی اختراع، جستجو و بررسی علمی اختراع توسط متخصصین مربوط با استفاده…
تلفن تماس و مشاوره با وکیل تجاری: 88019244 , 88019243 اسناد تجاری سند هر نوع نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد تجاری عبارتند…
تلفن تماس با وکیل ملکی؛ وکیل ملک؛ وکیل امور ملکی؛ وکیل دعاوی ملکی: 88019244 , 88019243 دعاوی ملکی به دعاویی اطلاق می شود که در خصوص یک ملک یعنی مال…
دعاوی ملکی؛ تلفن تماس ومشاوره با وکیل متخصص امور ملکی 88019244 - 2.8 out of 5 based on 14 reviews
 تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری: 88019244 , 88019243 جهت اجرای قصاص در مورد قتل و ضرب و جرح رعایت نکات و شرایطی ضروری است که در ذیل به…
شرایط عمومی قصاص؛ تلفن مشاوره با وکیل کیفری 88019244 - 2.0 out of 5 based on 1 review
شماره تلفن های تماس با وکیل قرارداد و مشاور حقوقی در تنظیم قرارداد: 88019244 و 88019243 جهت اخذ راهنمایی از وکیل قراردادها و صحبت با مشاور حقوقی در زمینه تنظیم…
کفالت در فقه و حقوق مدنی؛ وکیل قرارداد؛ تنظیم قرارداد؛ قانون مدنی - 2.6 out of 5 based on 5 reviews
 شماره های تماس با وکیل خانواده: 88019244 و 88019243 یک وکیل خانواده می گوید: تنصیف اموال مرد در زمان طلاق تنها زمانی قابل اجراست که به عنوان شرطی ضمن عقد…
تملک نیمی از دارایی مرد یا همان شرط تنصیف اموال در زمان طلاق - 4.0 out of 5 based on 1 review
قبل از آغاز بحث اگر در جستجوی یک وکیل پایه یک دادگستری هستید با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243 تمامی افراد جامعه ممکن است درگیر مشکلات حقوقی…
نحوه انتخاب یک وکیل دادگستری خوب و حدود مسوولیت وکیل در یک پرونده - 1.0 out of 5 based on 1 review
جهت مشاوره با وکیل مهریه، وکیل خانواده و وکیل طلاق توافقی با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243 اگر برای پرداخت مهریه روش خاصی پیش بینی نشده باشد…
حق حبس زن برای گرفتن مهریه؛ وکیل مهریه؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق توافقی - 3.1 out of 5 based on 8 reviews

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.