88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

مطالبه مهریه | وکیل مهریه | وکیل پایه یک دادگستری

این مورد را ارزیابی کنید
(12 رای‌ها)

مهریه که در متون فقهی با عنوان صداق از آن یاد شده است مالی است که به وسیله عقد ازدواج به طور متزلزل به ملکیت زن در می آید و با چهار چیز این ملکیت قطعی و قابل مطالبه می شود :

1 - نزدیکی                2- مرگ شوهر             3- ارتداد همسر                      4- مرگ زن

مرد به حکم قانون (ماده 1087 قانون مدنی) ملکف به دادن مهر به زن است. برای همین سکوت دو طرف در عقد نکاح و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. در نتیجه حق دریافت مهریه و الزام زوج به پرداخت آن یکی از مهمترین آثار عقد نکاح است.

جهت اطلاع از احکام مهریه و مشورت با وکیل متخصص دعاوی خانواده و مشاوره حقوقی  می توانید با دفتر وکالت ما تماس گرفته و در زمینه مطالبه مهریه با وکیل مهریه مشاوره نمایید.
 تلفن های تماس : 88019244 , 88019243

مهریه انواع مختلفی دارد که به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد :

  • مهرالمسمی : این نوع مهریه مشخص است و مورد توافق طرفین قرار می گیرد در نتیجه میزان آن به هنگام عقد نکاح ذکر می شود. اگر قبل از نزدیکی در این حالت مرد همسر خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر مشخص شده است.
  • مهرالسنته : ای مهریه زنی است که همسرش او را به کتاب خدا و سنت پیغمبر تزویح کن علت آنکه این مبلغ را مهرالسنته می گویند این است که پیغمبر این مبلغ را مهر زنان خود قرار داده اند.
  • مهر المثل : همانطور که بیشتر گفته شد اگر در ضمن عقد نکاح دائم ذکری از مهریه نشود عقد نکاح درست است (برخلاف نکاح موقت یا صیغه که عدم ذکر مهر عقد را باطل می کند) در عقد زوجیت دائم اگر مهریه ضمن عقد مشخص نشود و میان زوجین نزدیکی رخ دهد زن مستحق مهرالمثل می باشد می باشد یعنی مهریه زنان مشابه و هم ردیف او. در تعیین این نوع مهریه حال زوجه از حیث شرافت، موقعیت اجتماعی و خانوادگی و سایر صفات و وضعیت ها تعیین می شود. برای تعیین مهریه المثل دادگاه خانواده اقدام به تعیین کارشناس می کند.
  • مهرالمتحه : مطابق ماده 1093 قانون مدنی هرگاه در عقد نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتحه است. پس اگر نکاح به طریقی فسخ شود این توع مهر ثابت نیست و زن مستحق دریافت چیزی نیست. مهرالمتحه و طبیعتاً طلاق در نکاح موقت وجود ندارد.

عدم تعیین مهر در ضمن نکاح دائم اصطلاحاً تفویض بضع گفته می شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده مفوضه البضع گفته می شود.

نکته : در مورد فوت همسر اگر همسر قبل از نزدیکی فوت کند و برای زوج مهریه ضمن عقد مشخص نشده باشد زن مستحق چیزی نیست و اگر بعد از نزدیکی فوت کند زن مستحق چیزی نیست و اگر بعد از نزدیکی فوت کنذ زن مستحق نصف مهریه مشخص شده است و اگر ضمن عقد مهریه مشخص نشده باشد و مرد بعد از نزدیکی فوت کند زن مستحق مهرالمثل است.

نکته : حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت حتی اگر زوجه در قید حیات نباشد به عبارت دیگر با مدت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هرحق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین دو وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه متوفی را از زوج مطالبه نمایند.

نکته : دین ناشی از مهریه از جمله دیون محتازه می باشد و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی با هم تأدیه مهریه زوجه بر سایر دیدن مقدم می باشد.

زن می تواند علاوه بر مطالبه مهریه     درخواست مهریه یا قبل از آن و یا بعد از دادخواست اقدام به توقیف اموال شوهر و یا به عبارت قانونی درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید و ظرف مدت کوتاهی اموال شوهر خود را توقیف نموده و از  توقیف افراد دیگر با انتقال آن اموال  توسط شوهر به فرد دیگر جلوگیری نماید. 
خواندن 608 دفعه
مطالبه مهریه | وکیل مهریه | وکیل پایه یک دادگستری - 2.8 out of 5 based on 12 reviews

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.