88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

مجازات جرم تهدید به اسیدپاشی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

شماره تماس با وکیل کیفری:88019244-88019243

گاهاً پیش آمده که افرادی با بیان تهدید، ضرب و جرح، اسیدپاشی، قتل وغیره باعث رعب و وحشت افراد شده اند. و قانونگذار برای جلوگیری از وقوع این جرایم مجازات سنگینی را برای فرد تهدیدکننده در نظر گرفته است.

در این مطلب به بررسی جرم تهدید میپردازیم که یکی از مصادیق آن تهدید کردن به اسید پاشی است، که اکثرا در پی روابط شکست خورده و در جهت آزار بانوان بکار گرفته می شود .

تهدید به دو صورت است ؛

اگر فرد با جدیت قصد عملی کردن تهدید را داشته باشد، تهدید خود جرم تلقی می شود . اما اگر شخص قصد عملی کردن نداشته باشد و صرفاً منظور از ابراز تهدید ترساندن باشد تا به هدف خود برسد با توجه به نظر قاضی و کارشناس ممکن است که از مصادیق جرم تهدید محسوب نشود. برخی از اشخاص دارای اسراری هستند که اگر آنها فاش شوند به آن شخص ضرر و زیان مادی و معنوی وارد می شود، اما اگر اسرار فرد در صورت فاش شدن فاقد اهمیت باشند و ضرر و زیان مادی ومعنوی به او وارد نشود از مصادیق تهدید محسوب نمی شود.

شرایطی که تهدید محرز شود عبارت است :

واضح بودن تهدید (اگر شخصی اقدام به تهدید فرد دیگری کرد باید به وضوح به اذعان فرد برساند که قصد انجام عمل قتل، افشای اسرار، اسید پاشی یا انواع ضرر مادی و معنوی را دارد.)

در ادامه از مصادیق تهدید می توان به تهدید جان افراد، ضرب و جرح، اسیدپاشی یا به قتل اشاره کرد. دراصطلاح حقوقی تهدید ترساندن شخص نسبت به جان ، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. مجازات هایی که در قانون به صراحت برای جرم تهدید بیان شده عبارت است از : ماده 669 قانون مجازات اسلامی ، هر کسی دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. و همچنین درباب تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از موضوعات تهدید تلقی شده است.

در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو ، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.

در ماده 135 قانون مجازات عمومی 1304 نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی تفسیر شده است. و همچنین در قانون اقدامات تأمین مصوب 1339 قانون جرایم رایانه ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است. که می توان از جمله ی آن به ماده 14 قانون اقدامات تأمین مصوب 1339 اشاره کرد که بیان می کند: هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به اراتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهارکند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه الضمانه متناسب برای این امر بدهد.هرگاه مشارالیه از این تعهدخودداری کرد و وجه اضمانه مقرر را نسپارد ، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود.اگر متعهد ظرف دوسال از تاریخی که وجه الضمان سپرده،مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دولت ضبط می شود والا به او و یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت و همچنین طبق بند ماده 15 قانونی جرایم رایانه ای (743 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه کسی، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت ، استمعال مواد مخدر ،روانگردان ،خودکشی، انحرافات جنسی یا اعمال خشنونت آمیز تهدیدکند، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

ماده 3 قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل به تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات برخورد خواهد شد.

خواندن 254 دفعه
مجازات جرم تهدید به اسیدپاشی - 3.5 out of 5 based on 2 reviews

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.