88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

نفقه زوجه و ضمانت اجرای آن؛ وکیل خانواده 88019244

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

تلفن تماس و مشاوره با وکیل خانواده، وکیل نفقه: 88019244 و 88019243

آنچه در حقوق ایران به عنوان نفقه (آنچه که برای زندگی لازم و مورد نیاز است) از آن یاد می شود و موادی از قانون مدنی به آن اختصاص یافته است، این روزها به دعوای رایج سیستم قضایی ایران تبدیل شده. 

نفقه زوجه: به محض انعقاد عقد نکاح بین زوجین آثاری بر آن عقد نکاح بار می شود. یکی از این آثار که بر ذمه زوج قرار می گیرد، نفقه زوجه است. که در ماده 1107 قانون مدنی مفهوم نفقه زوجه روشن می گردد. طبق این ماده: "نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء"

لازم به ذکر است در صورتی که زوج بعد از انعقاد عقد نکاح، از تادیه نفقه زوجه خودداری کند، با ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری مواجه خواهد شد که طی آن زوجه می تواند به حق قانونی خود که دریافت نفقه است برسد.

ضمانت اجرای مدنی عدم تادیه نفقه از سوی زوج:

مواد 1111، 1112 و 1129 قانون مدنی به این ضمانت اجرا پرداخته:

ماده 1111: زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

در ادامه ماده 1112 بیان می دارد: اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 1129: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادم نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شور از دادن نفقه.

ضمانت اجرای کیفری: قانونگذار ایران در ماده 642 قانون مجازات اسلامی، عدم تادیه نفقه از سوی زوج را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته. طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی: "هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به 3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم خواهد کرد."

لازم به ذکر است در صورت اقدام از طریق کیفری، زوجه فقط می تواند نفقه آینده خود را مطالبه کند و اگر خواهان نفقه گذشته خود باشد باید از طریق حقوقی اقدام نماید.

خواندن 322 دفعه
نفقه زوجه و ضمانت اجرای آن؛ وکیل خانواده 88019244 - 2.5 out of 5 based on 2 reviews

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

دریافت اطلاعات تماس دادگران حامی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.