88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

آیا مهریه بعد از فوت زن یا شوهر منتفی است؟

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

در صورت فوت زوجه:

مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که به محض وقوع عقد نکاح بر ذمه زوج قرار می گیرد. و مطابق قانون مدنی هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد را می توان به عنوان مهر قرار داد.

بنابراین زوجه به صورت قانونی حق مطالبه مهریه خود را دارد.

اما باید دید تکلیف مهریه بعد از فوت زوجه چه می شود. در این مواقع می توان دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمود.

الف) در صورتی که زوجه در زمان حیاتش حق خود را نسبت به مهریه اسقاط نموده باشد؛ که در این صورت به دلیل اینکه سبب حق دینی از بین رفته است، بعد از فوت زوجه وراث او نمی توانند مهریه وی را مطالبه کنند.

ب) در صورتی که زوجه این حق قانونی خود را اسقاط ننموده باشد؛ در این صورت مهریه همچنان بر ذمه زوج قرار دارد و از آنجا که مهریه از حقوق مالی و علاوه بر آن از دیون ممتاز می باشد، بعد از فوت زوجه به صورت قانونی به وراث وی تعلق می گیرد و آنها می توانند به عنوان قائم مقام زوجه آن را مطالبه نمایند. لازم به ذکر است فوت زوجه تغییری در ممتاز بودن دین مربوط به مهریه زوجه ایجاد نمی نماید.

در صورت فوت زوج:

از آنجا که منشاء وجود حق (مطالبه مهریه) با انعقاد عقد نکاح به وجود آمده است، فوت زوج خللی در آن ایجاد نکرده و همچنان بر ذمه شوهر است و باید از دارایی وی وصول شود. چون مهریه زن جزو دیون زوجی می باشد که دیگر در قید حیات نیست و این دین که البته ممتاز نیز می باشد، باید پرداخت گردد.

 

تلفن تماس و مشاوره با وکیل مهریه: 88019244 و 88019243

خواندن 169 دفعه
آیا مهریه بعد از فوت زن یا شوهر منتفی است؟ - 2.0 out of 5 based on 1 review

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.