88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

اموال قابل توقیف برای مهریه؛ تلفن وکیل 88019244

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

تلفن تماس و مشاوره با وکیل برای مهریه: 88019244 و 88019243

آنچه مسلم به نظر می رسد این است که بنا بر موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی زوج، مرجع اجرا کننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.

بنابراین زوجه می تواند پس از طرح دعوای مطالبه مهریه و صدور حکم، صرفا تا حد 110 سکه بهار آزادی، می تواند درخواست شناسایی و توقیف اموال زوج را بنماید و اگر مهریه بیش از آن باشد در صورت دارا بودن زوج نسبت به مطالبه بقیه آن حق خواهد داشت.

اموال قابل توقیف در مهریه که هم می توانند اموال منقول باشند و هم اموال غیرمنقول، به شرح زیر هستند:

زمین - آپارتمان

حساب سپرده سهام

تلفن همراه حقوق ماهیانه

مطالبات خوانده از اشخاص ثالث و مانند آنان

خواندن 327 دفعه
اموال قابل توقیف برای مهریه؛ تلفن وکیل 88019244 - 3.0 out of 5 based on 1 review

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

دریافت اطلاعات تماس دادگران حامی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.